Navitas d.o.o. Beograd je kompanija osnovana 2015. sa ciljem da na tržištu Srbije i balkanskog regiona ponudi usluge iz oblasti energetike. Naše glavne poslovne aktivnosti su prodaja i integracija projekata sa fokusom na:

  • rasklopnu i mernu opremu visokog i srednjeg napona
  • Energetske i distributivne transformatore
  • Visokonaponske, rudarske i specijalne kablove
  • trafo ispravljače elektrostatičkih filtera dimnih gasova
  • industrijske detektore i separatore magnetnih i nemagnetnih materijala

Navitas – High Voltage Synergy