Kompanija ASTOR sa sedištem u Ankari je vodeći turski brend energetskih i distributivnih transformatora sa hiljadama proizvedenih jedinica transformatora godišnje i izvozom u više od 90 zemalja Evrope i čitavog sveta.
Sa preko 2000 zaposlenih, fabrikom povrsine 140.000m2 opremljenu najnovijom tehnologijom kao i sa najvećom ispitnom stanicom u Evropi, ASTOR se svrstava među gigante po proizvodnji elektroenergetske opreme.

Energetski transformatori
Snage do 1000 MVA i napona do 800 kV

Distributivni uljni transformatori sa bakarnim (Cu) ili aluminijumskim (Al) namotajima

  • Distributivni uljni transformatori 10kV / 0,42kV sa normalnim gubicima
  • Distributivni uljni transformatori 10kV / 0,42kV sa sniženim gubicima
  • Distributivni uljni transformatori 20kV / 0,42kV sa normalnim gubicima
  • Distributivni uljni transformatori 20kV / 0,42kV sa sniženim gubicima
  • Distributivni uljni transformatori 20(10)kV / 0,42kV sa normalnim gubicima
  • Distributivni uljni transformatori 20(10)kV / 0,42kV sa sniženim gubicima

>>> Tehnički list – Distributivni uljni transformatori 10/0,42 sa sniženim gubicima

Distributivni suvi transformatori
Snage od 250 kVA do 25 MVA i napona od 6 do 36 kV sa bakarnim (Cu) ili aluminijumskim (Al) namotajima

Vazduhom izolovana modularna postrojenja
Zidane trafostanice
Kontejnerske trafostanice
RMU (Ring Main Unit)
Metal Clad

Kompanija Navitas je partner kompanije Astor na teritoriji Srbije i Crne Gore sa misijom razvoja tržišta i podrške kupcima i krajnjim korisnicima kroz najbolji mogući odnos četiri ključna atributa Astor proizvoda:

  • Konkurentne cene
  • Kratki rokovi isporuke
  • Vrhunski kvalitet proizvoda
  • Izuzetna lokalna tehnička i postprodajna podrška

Samo tokom prve godine saradnje 2023. Navitas je na teritoriji Srbije i Crne Gore ostvario prodaju ukupno 35 jedinica energetskih i distributivnih transformatora snaga od 50 kVA do 63 MVA i napona od 6 kV do 110 kV krajnjim korisnicima u javnom i privatnom sektoru.