Matice srpske 111 Sprat 3, stan 25, Београд

Adresa sedišta: Vladislava Bajčevića 17/5, Beograd, Republika Srbija

Adresa kancelarija: Matice srpske 111, Beograd, Republika Srbija

Telefon: +381114084938

e-mail: office@navitas.rs

PIB: 109040137

Matični br.: 21116491